News

2015.08.31

【LIVE】-9/18 DJ Urine (from France) Japan Tour 2015

フランスからエクスペリメンタル/ノイズターンテーブリストDJ Urineがやってきます。出演:DJ Urine (turntable/ from France) Shinji Masuko (DMBQ,Boredoms) Wada Shinji (kyozinyuenidekai,DMBQ)